یکی از نکاتی که باعث می‌شود فایل اکسل را سریعتر کامل کنید، استفاده از کلیدهای ترکیبی است.

در ادامه با شرت‌کات‌های اکسل ترکیبی کنترل با حروف الفبا آشنا می‌شوید.

CTRL+A

کل worksheet ای که در آن فعالیت می‌کنید را انتخاب می‌نماید.

با زدن یکبار این شرت‌کات ناحیه‌ای از سلول‌های همسایه که دارای محتوا هستند را انتخاب می‌نماید و با تکرار این شرت‌کات کل  محیط کاری انتخاب می‌شود.

CTRL+B

فرمت ضخیم شدن متن یا همان بولد شدن را اعمال کرده یا حذف می‌کند.

CTRL+C

سلول‌های انتخابی را کپی می‌کند.

CTRL+D

در صورت انتخاب ناحیه‌ای، مقدار بالاترین سلو‌ل‌های ناحیه را در ردیف‌های زیرین کپی می‌کند. در نتیجه تمام ردیف‌های ناحیه مقداری برابر خواهند داشت.

CTRL+F

دایالاگ باکس Find and Replace را برای جستجو و یا جایگزین کردن سلول‌ها نمایش می‌دهد. در حالت پیش فرض تب Find فعال است.

SHIFT+F5 نیز عمل CTRL+F را انجام می‌دهد. همچنین با ترکیب SHIFT+F4 می‌توان به جستجوی آخرین کلمه یا حروفی که در قسمت Find Wath  وارد کرده بودیم، بدون ظاهر شدن دایالاگ باکس Find and Replace، پرداخت.

CTRL+SHIFT+F نیز دایالاگ باکس فرمت سلول‌ها را باز می‌کند که تب پیش‌فرض Font در آن باز می‌باشد.

CTRL+G

دایالاگ باکس Go To را نشان می‌دهد که به توسط آن می‌توانید نقاط خاصی از صفحه را انتخاب نمایید یا به نقطه‌ای خاص بروید. با رفتن به قسمت Special در دیالوگ باکس Go To گزینه‌های پیشرفته‌ای برای انتخاب در اختیار دارید. 

F5 نیز عمل CTRL+G را نمایش می‌دهد.

CTRL+H

دایالاگ باکس Find and Replace، با تب پیش‌فرض Replace،  نمایش می‌دهد.

CTRL+I

فرمت کج نوشتن حروف یا ایتالیک را اعمال یا حذف می‌نماید.

CTRL+K

دایالاگ باکس Insert Hyperlink را جهت قرار دادن لینک در فایل نمایش می‌دهد.

CTRL+N

محیط کاری جدیدی، در فایل اکسلی جدا برایتان باز می‌شود.

CTRL+O

دایالاگ باکس Open را جهت باز کردن فایل ایجاد می‌کند.

با ترکیب CTRL+SHIFT+O نیز تمام سلول‌هایی که کامنت دارند انتخاب می‌شوند.

CTRL+P

دایلوگ باکس Print را جهت چاپ پرونده، نمایش می‌دهد.

CTRL+SHIFT+P نیز دایالاگ باکس Format Cells، با تب پیش‌فرض Font جهت تغییر فونت سلول‌ها باز می‌شود.

CTRL+R

با این کلید ترکیبی در ناحیه‌ای انتخاب شده مقدار چپ‌ترین فیلد در هر سطر در تمام سلول‌های سمت چپ خود کپی می‌شود. در واقع پس از زدن این شرت‌کات تمام ستون‌‌های ناحیه با یکدیگر برابر می‌شوند.

CTRL+S

فایل فعلی را در محلی که برای ذخیره شدن تعیین کرده بودیم، با همان نام و فرمت قبلی ذخیره می‌کند. اگر آدرس ذخیره‌ی فایل را نیز قبلاً معین نکرده باشید، آدرس، نام و فرمت فایل از شما پرسیده می‌شود.

CTRL+T

دایالاگ باکس Create Table جهت ایجاد جدول نمایش داده می‌شود.

CTRL+U

توسط این شرتکات تعیین می‌کنید که زیر متن خط کشیده شود یا خیر.

CTRL+SHIFT+U نیز Formula Bar که همان نوار بالای صفحه و در مقابل fx است را جهت نمایش بهتر فرمول‌ها بزرگ و کوچک می‌کند.

CTRL+V

هنگامی که قصد paste کردن داده‌های مبدأ را داریم، از این شرتکات استفاده می‌شود.

با ترکیب CTRL+ALT+V دایالاگ paste Special برایتان باز می‌شود که توسط آن می‌توانید روش Paste شدن داده‌ها را معین کنید. مثلا با زدن Column Width می‌گویید عرض ستون‌ها هنگام Paste،  همانند مبدأ باشد.

CTRL+W

در یک لحظه احتمالاً چندین محیط کاری یا همان Sheet در اکسل باز است. با زدن CTRL+W می‌توانید محیط کاری فعلی را ببندید.

CTRL+X

ناحیه‌‌ی انتخابی کات می‌شود تا برای paste  شدن در مقصد آماده باشد. در این حالت بر خلاف Copy در مبدأ چیزی باقی نمی‌ماند.

CTRL+Y

آخرین عملی که انجام داده‌ایم تکرار می‌‌شود (البته اگر ممکن باشد). فرض کنید در لحظه‌ای که فایلی جدید تشکیل می‌دهید کاری روی پرونده انجام نداده‌اید و آخرین عمل‌های خود را با undo کردن یا ترکیب CTRL+Z پاک نکرده‌اید. در این صورت تکرار عمل آخر معنی نخواهد داشت.

CTRL+Z

اثر آخرین عمل انجام شده از بین می‌رود.در واقع یک مرحله به عقب باز می‌گردد.