اگر سطر یا ستون‌های خالی اکسل مزاحم شماست و می‌خواهید آن‌ها را حذف کنید واضح است که راست کلیک روی هر سطر و انتخاب گزینه‌ی Delete معقول نیست.

روشی سریع‌تر را ادامه بررسی می‌کنیم.

در ابتدا به روش حذف سطرهای خالی توجه کنید. روش حذف ستون‌های خالی شبیه سطرها است که آن را ادامه بررسی می‌کنیم.

مراحل حذف سطرهای خالی

در ابتدا قسمتی از صفحه را که می‌خواهید سطرهای خالی آن را حذف کنید انتخاب کنید تا هایلایت شود. فقط دقت کنید پس از اولین سطر خالی و بعد از آخرین سطر خالی حتماً باید سطری باشد که در آن متن موجود باشد. 

انتخاب ناحیه‌ در اکسل

 

در تب Home  روی گزینه‌ی Find & Select کلیک کنید و روی لیست آبشاری ایجاد شده گزینه‌ی Go To Special را انتخاب کنید.

مرحله‌ی اول حذف سطرهای خالی

یک دیالوگ باکس باز می‌شود که در آن گزینه‌ی Blanks را انتخاب کرده و  روی دکمه‌ی OK کلیک می‌کنیم.

مرحله‌ی دوم حذف سطرهای خالی

حال مثل قبل تمام ناحیه‌ای که انتخاب کردیم هایلایت نیست و تنها خانه‌های خالی آن ناحیه به حالت انتخاب درآمده‌اند.

نمایش فیلدهای خالی

مجدداً وارد تب Home شده و در بخش Cells روی گزینه‌‌ی Delete کلیک کرده و در منوی آبشاری ایجاد شده گزینه‌ی  Delete Sheet Rows را انتخاب می‌کنیم.

مرحله‌ی آخر حذف سطرهای خالی

همه‌ی سطرهای خالی حذف می‌شوند و سطرهای باقی‌مانده مجاور یکدیگر قرار می‌گیرند.

سطرها در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند

مراحل حذف ستونهای خالی

ابتدا ناحیه‌ی مورد نظر خود را مثل بخش قبلی انتخاب نمایید.

انتخاب ناحیه‌ در اکسل

سپس مثل قبل در تب Home  و در قسمت Editing روی گزینه‌ی Find & Select  کلیک کرده و در منوی آبشاری ایجاد شده Go To Special را انتخب می‌کنیم.

مرحله‌ی اول حذف ستون‌های خالی

حال در دیالوگ باکس باز شده Blanks  را تیک می‌کنیم.

مرحله‌ی دوم حذف ستون‌های خالی

مانند قبل تمام خانه‌های پر در ناحیه ی انتخاب شده از حالت انتخاب در می‌آیند. این بار از آنجایی که سطرهای خالی را در مرحله‌ی قبل حذف کردیم تنها ستون‌های خالی انتخاب می‌شوند.

نمایش فیلدهای خالی

در تب Home در قسمت Cells روی گزینه‌ی Delete کلیک می‌کنیم. سپس Delete Sheet Columns را از منوی ایجاد شده انتخاب می‌نماییم.

مرحله‌ی آخر حذف ستون‌های خالی

ستون‌های خالی حذف می‌شوند و ستون‌های باقی‌مانده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

ستون‌ها در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند

به نظر شما اگر چندین صفحه‌ی بزرگ اکسل را برای فعالیت‌های یک کارخانه داشته باشیم این روش سریع‌تر و راحت‌تر نیست؟