اگر سطر یا ستون‌های خالی اکسل مزاحم شماست و می‌خواهید آن‌ها را حذف کنید واضح است که راست کلیک روی هر سطر و انتخاب گزینه‌ی Delete معقول نیست. روشی سریع‌تر را ادامه ببینید.

در ابتدا به روش حذف سطرهای خالی توجه کنید. روش حذف ستون‌های خالی شبیه سطرها است که آن را ادامه بررسی می‌کنیم.

مراحل حذف سطرهای خالی

در ابتدا قسمتی از صفحه را که می‌خواهید سطرهای خالی آن را حذف کنید انتخاب کنید تا هایلایت شود. فقط دقت کنید پس از اولین سطر خالی و بعد از آخرین سطر خالی حتماً باید سطری باشد که در آن متن موجود باشد. 

[caption id="attachment_10622" align="aligncenter" width="650"]انتخاب ناحیه‌ در اکسل انتخاب ناحیه‌ در اکسل[/caption]

در تب Home  روی گزینه‌ی Find & Select کلیک کنید و روی لیست آبشاری ایجاد شده گزینه‌ی Go To Special را انتخاب کنید.

[caption id="attachment_10623" align="aligncenter" width="650"]مرحله‌ی اول حذف سطرهای خالی مرحله‌ی اول حذف سطرهای خالی[/caption]

یک دیالوگ باکس باز می‌شود که در آن گزینه‌ی Blanks را انتخاب کرده و  روی دکمه‌ی OK کلیک می‌کنیم.

[caption id="attachment_10624" align="aligncenter" width="650"]مرحله‌ی دوم حذف سطرهای خالی مرحله‌ی دوم حذف سطرهای خالی[/caption]

حال مثل قبل تمام ناحیه‌ای که انتخاب کردیم هایلایت نیست و تنها خانه‌های خالی آن ناحیه به حالت انتخاب درآمده‌اند.

[caption id="attachment_10625" align="aligncenter" width="650"]نمایش فیلدهای خالی نمایش فیلدهای خالی[/caption]

مجدداً وارد تب Home شده و در بخش Cells روی گزینه‌‌ی Delete کلیک کرده و در منوی آبشاری ایجاد شده گزینه‌ی  Delete Sheet Rows را انتخاب می‌کنیم.

[caption id="attachment_10626" align="aligncenter" width="650"]مرحله‌ی آخر حذف سطرهای خالی مرحله‌ی آخر حذف سطرهای خالی[/caption]

همه‌ی سطرهای خالی حذف می‌شوند و سطرهای باقی‌مانده مجاور یکدیگر قرار می‌گیرند.

[caption id="attachment_10628" align="aligncenter" width="650"]سطرها در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند سطرها در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند[/caption]

مراحل حذف ستونهای خالی

ابتدا ناحیه‌ی مورد نظر خود را مثل بخش قبلی انتخاب نمایید.

[caption id="attachment_10628" align="aligncenter" width="650"]انتخاب ناحیه‌ در اکسل انتخاب ناحیه‌ در اکسل[/caption]

سپس مثل قبل در تب Home  و در قسمت Editing روی گزینه‌ی Find & Select  کلیک کرده و در منوی آبشاری ایجاد شده Go To Special را انتخب می‌کنیم.

[caption id="attachment_10629" align="aligncenter" width="650"]مرحله‌ی اول حذف ستون‌های خالی مرحله‌ی اول حذف ستون‌های خالی[/caption]

حال در دیالوگ باکس باز شده Blanks  را تیک می‌کنیم.

[caption id="attachment_10630" align="aligncenter" width="650"]مرحله‌ی دوم حذف ستون‌های خالی مرحله‌ی دوم حذف ستون‌های خالی[/caption]

مانند قبل تمام خانه‌های پر در ناحیه ی انتخاب شده از حالت انتخاب در می‌آیند. این بار از آنجایی که سطرهای خالی را در مرحله‌ی قبل حذف کردیم تنها ستون‌های خالی انتخاب می‌شوند.

[caption id="attachment_10631" align="aligncenter" width="650"]نمایش فیلدهای خالی نمایش فیلدهای خالی[/caption]

در تب Home در قسمت Cells روی گزینه‌ی Delete کلیک می‌کنیم. سپس Delete Sheet Columns را از منوی ایجاد شده انتخاب می‌نماییم.

[caption id="attachment_10632" align="aligncenter" width="650"]مرحله‌ی آخر حذف ستون‌های خالی مرحله‌ی آخر حذف ستون‌های خالی[/caption]

ستون‌های خالی حذف می‌شوند و ستون‌های باقی‌مانده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

[caption id="attachment_10633" align="aligncenter" width="650"]ستون‌ها در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند ستون‌ها در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند[/caption]

 [stextbox id="comment"]به نظر شما اگر چندین صفحه‌ی بزرگ اکسل را برای فعالیت‌های یک کارخانه داشته باشیم این روش سریع‌تر و راحت‌تر نیست؟[/stextbox]