حالت پیش فرض ورد برای قرار دادن عکس در کنار متن بدین گونه است که متن با پایین‌ترین قسمت عکس در یک سطر قرار می‌گیرند. در این حالت هنگام جابجایی عکس، متن به طور دلخواه در کنار عکس قرار نمی‌گیرد. در ادامه عکس ورد را به طور دلخواه در کنار متن قرار می‌دهیم.

برای حل این مشکل می‌توان روش قرار گرفتن عکس در کنار متن را تغییر دهید. که روش‌های آن در ادامه ذکر خواهد شد.

تغییر text wrapping

مقدار text wrapping به صورت پیش فرض In Line with Text است. با تغییر این مقدار می‌توان عکس را آزادانه در جایی که مایل هستیم، قرار دهیم. به عنوان مثال می‌توان عکس را روی نوشته و یا نوشته را دور تا دور عکس قرار داد.

چگونه متن را دور تا دور عکس قرار دهیم؟

ابتدا عکسی که در فایل ورد دارید را اتخاب نمایید.

[caption id="attachment_16762" align="aligncenter" width="684"]تب Format با انتخاب عکس ایجاد می‌شود تب Format با انتخاب عکس ایجاد می‌شود[/caption]

در تب Format و در بخش Arrange روی Wrap Text کلیک کنید تا لیستی کشویی باز شود. در این لیست ماوس را روی حالت‌های مختلف text-wrapping قرار دهید ولی کلیک نکنید تا بدون انتخاب گزینه‌ای تاثیر آن را روی عکس خود ببینید. هنگامی که حالت مورد نظر را برای قرار گرفتن عکس در کنار نوشته یافتید روی آن کلیک کنید. همچنین می‌توان با کلیک روی More Layout Option با تنظیمات بیشتر، به شکل دلخواهی به مقصود خود برسید.

[caption id="attachment_16764" align="aligncenter" width="585"]چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ انتخاب Tight به منظور قرار گرفتن متن دور عکس و گزینه‌ی More Text Wrappin به منظور سفارشی سازی[/caption]

با انتخاب Tight، متن دور عکس نوشته می‌شود. حال با کلیک روی عکس و درگ کردن، متن و عکس با سازگاری و بدون خراب شدن فرمت خود، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. ورد خطوط راهنمایی را هنگام جابجایی به منظور افزایش دقت، نشان می‌دهد.

[caption id="attachment_16765" align="aligncenter" width="408"]چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ خطوط راهنمای ورد هنگام جابجایی عکس[/caption]

روی عکس کلیک کنید تا بخشی با نام LAYOUT OPTIONS، در گوشه‌ی راست و بالا، ظاهر شود. با کلیک روی آن منویی مطابق شکل باز می‌شود که گزینه‌های Text Wrapping را در بر دارد.

[caption id="attachment_16766" align="aligncenter" width="558"]چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ منوی LAYOUT OPTIONS با کلیک روی عکس ظاهر می‌شود[/caption]

اگر خطوط راهنما در شکل ظاهر نمی‌شوند، در تب Page Layout و در بخش Arrange روی Align کلیک کنید. سپس از منوی باز شده گزینه‌ی Use Alignment Guides را تیک بزنید.

[caption id="attachment_16767" align="aligncenter" width="604"]چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ انتخاب Use Alignment Guides به منظور ایجاد خطوط راهنما برای جابجایی عکس[/caption]

استفاده از فرمت‌های از پیش تعریف شده

عکسی که قصد جابجایی دارید را انتخاب نمایید تا تب Format در منوی سایت اضافه شود.

[caption id="attachment_16768" align="aligncenter" width="700"]چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ افزوده شدن تب Format با انتخاب عکس[/caption]

در تب Format و در بخش Arrange  روی گزینه‌ی  Position کلیک کنید. سپس ماوس را روی گزینه‌های مختلف قرار دهید تا تغییر مکان عکس خود را در کنار نوشته مشاهده نمایید. در واقع به جای این کار می‌توان با استفاده از انتخاب wrap text عکس را بین متن قرار داد و آن را جابجا کرد. استفاده از Position تنها حالات خاصی را نمایش می‌دهد و برای افزایش سرعت کار با ورد به کار می‌رود.

[caption id="attachment_16763" align="aligncenter" width="623"]چگونه در ورد عکس و نوشته را به طور دلخواه کنار یکدیگر قرار دهیم؟ تغییر مکان عکس در کنار نوشته‌ها[/caption]