اکسل صدها تابع یا دستور برای نوشتن فرمول و محاسبات آماری دارد. یکی از پرکاربردترین توابع، تابعی است که برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای محاسبه معدل دبیرستان یا محاسبه میانگین قیمت و غیره می‌توانید از تابع Average استفاده کنید. نوشتن فرمول ها در اکسل بسیار ساده است، بهتر است با چند مثال ساده کار را شروع کنید و سراغ فرمول‌های پیچیده‌تر بروید.

در Excel برای محاسبه میانگین چند تابع پیشرفته‌تر نیز وجود دارد، به عنوان مثال با AVERAGEA می‌توانید میانه اعداد یا حتی میانه سلول‌های حاوی متن را پیدا کنید یا با استفاده از تابع AVERAGEIFS می‌توانید میانگین شرطی را با در نظر گرفتن برخی شرایط، محاسبه نمایید. در ادامه روش کار با برخی از این توابع پرکاربرد را توضیح می‌دهیم.