همه ی نوشته ها در: مادربورد

EMI یا Electromagnetic Interference یا تداخل الکترومغناطیسی پدیده‌ای مضر است که باعث می‌شود سیگنال تحت تأثیر امواج الکترومغناطیسی قرار بگیرند و کیفیت آن کاهش یابد. ادامه‌ی مطلب …

FacebookTwitterGoogle


تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

×