همه ی نوشته ها در: قاب عکس

کوه‌ یخ می‌تواند ساده باشد و می‌تواند زیبایی را با استفاده از طرح راه‌راهی که مادرش، طبیعت بر آن نقش زده، به حد کمال برساند. ببینیم مادر زمینی ما چه طرحی خلق کرده است.

ادامه‌ی مطلب …

FacebookTwitterGoogle


سری مطالب تصاویر زیبا و علمی هفته را هر زمان که مجالی باشد، منتشر می‌کنم. این شما و این هم اولین تصاویر جالب و البته علمی هفته: هاله‌ی یخی، تصویر میکروسکوپی یک برگ، اسکله‌ی بلند خلیج مکزیک و …

ادامه‌ی مطلب …

FacebookTwitterGoogle


تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

×