THD

نمونه‌ای از اعوجاج که با افزایش دامنه‌ی سیگنال رخ داده است

منظور از مجموع اعوجاج هارمونیک یا THD ، درصد انرژی اعوجاج‌های یک سیستم است که ماهیت هارمونیک یا به اصطلاح منظم دارند. در حقیقت سیگنال اضافی به شکل سینوسی به موج اصلی اضافه می‌شود. دیگر انواع اعوجاع می‌تواند به شکل رسیدن به اشباع باشد و گاهی اعوجاج کاملاً نامنظم است.

یکی از کاربردهای بسیار مهم مجموع اعوجاج هارمونیک در بررسی سیستم‌های صوتی مثل تقویت‌کننده یا امپلی‌فایر و اسپیکر است.

THD یا مجموع اعوجاج هارمونیک

THD یا Total Harmonic Distortion یکی دیگر از کمیت‌های مهم در ارزیابی سیستم‌های صوتی است.

منظور از اعوجاج این است که سیگنال اصلی به هر شکلی تغییر کند. شاید ساده‌ترین نمونه‌ی آن وقتی است که صدای موسیقی را بیش از حد زیاد می‌کنیم و سیستم صوتی متشکل از امپلی‌فایر و اسپیکر، به حد اشباع خود می‌رسد و مجبور است بخشی از سیگنال را تغییر دهد. نمودار زیر یک مثال آن است:

نمونه‌ای از اعوجاج که با افزایش دامنه‌ی سیگنال رخ داده است

نمونه‌ای از اعوجاج که با افزایش دامنه‌ی سیگنال رخ داده است

در نمودار فوق، منحنی آخر نتیجه‌ی افزایش شدید دامنه‌ی صداست. موج سینوسی دارای سطح حداکثری و حداقلی صاف شده که با سیگنال اصلی همخوانی ندارد.

اعوجاج پدیده‌ای است که به شکل‌های مختلف ایجاد می‌شود. اما نوع خاص آن، اعوجاج هارمونیک است. منظور از هارمونیک این است که موج یا سیگنال اصلی با امواجی که فرکانس بالاتری دارند ترکیب شود.

نمودار زیر را بررسی کنید که در آن منحنی اول خروجی سیستم است و منحنی دوم، موجی که می‌بایست ایجاد می‌شد:

اعوجاج هارمونیک موج سینوسی ورودی و ترکیب هارمونیک‌ها

اعوجاج هارمونیک موج سینوسی ورودی و ترکیب هارمونیک‌ها

موج Fundamental یا اصلی با هارمونیک‌های ۳، ۵، ۷ و ۹ ترکیب شده است و نتیجه موجی شبیه آن اما با اندکی تغییرات است.

منظور از هارمونیک ۳ و ۵، موجی شبیه موج اصلی است که فرکانس ۳ و ۵ برابری دارد.

مثلاً اگر صدای بیس ۵۰ هرتزی باشد، هارمونیک سوم آن فرکانس ۱۵۰ هرتزی و به عبارت دیگر دوره تناوب یک سوم دارد. مطمئناً صدای بیس ۵۰ هرتزی که با هارمونیک سوم ۱۵۰ هرتزی خود ترکیب شود، یک جور شنیده نمی‌شود و مطلوب است که اعوجاج صفر درصد باشد.

در تصویر زیر موج اصلی آبی رنگ است، موج نارنجی که فرکانس آن ۵ برابر است، هارمونیک پنجم آن است. فرکانس یعنی تعداد تکرار در یک ثانیه و روشن است که موج سبز در هر تکرار موج آبی، سه بار تکرار می‌شود و لذا هارمونیک سوم آن است.

هارمونیک 3 و 5 یک موج سینوسی

هارمونیک ۳ و ۵ یک موج سینوسی

بازگشت به دانش‌نامه
لينک کوتاه:

FacebookTwitterGoogle


تبلیغات

×