RGB به صورت سه بعدی

منظور از گرمای رنگ تطبیق هر چه بهتر نقطه‌ی سفید یا D65 با حالت ایده‌آل است. گرمای رنگ نقطه‌ی سفید ۶۵۰۴ کلوین است و هر چه نتیجه‌ی اندازه‌گیری رنگ نمایشگر به این عدد نزدیک‌تر باشد، کیفیت آن بالاتر است. دقت D65 نقطه‌ای روی گستره‌ی رنگ استانداردی مثل sRGB است و اگر نمایشگر کاملاً دقیق باشد، رنگ این نقطه را طبق تعریف اولیه نمایش می‌دهد و خطا صفر است.

بهترین نمایشگر کدام است؟

بهترین نمایشگر نمایشگری است که زاویه دید و روشنایی و کنتراست مطلوبی داشته باشد. اما به جز این موارد باید به صحت گامای ۲٫۲ و نیز خطای رنگ و در نهایت گرمای رنگ سفید توجه کرد.

هر چه تطابق با sRGB بیشتر باشد و به عبارت دیگر مثلث sRGB را بهتر پوشش دهد، دقت رنگ بیشتر است اما از آن مهم‌تر تطبیق رنگ نقاط مختلف فضای رنگ با چیزی است که نمایشگر نشان می‌دهد.

تعریف اختلاف رنگ

برای بررسی دقت رنگ می‌توان از ابزارهای نورسنجی و روش‌های مختلف استفاده کرد. اساس همه‌ی روش‌ها به دست آوردن اختلاف نتیجه‌ی اندازه‌گیری با حالت ایده‌آل است که هیچ وقت صفر نیست. همه‌ی نمایشگرها دارای خطای غیر صفر هستند.

در تصویر زیر ۲۱ نقطه‌ی گستره‌ی رنگ انتخاب شده که در اغلب روش‌های اندازه‌گیری، از همین نقاط استفاده می‌شود:

21 نمونه رنگ مختلف در گستره‌ی sRGB برای تست نمایشگر

21 نمونه رنگ مختلف در گستره‌ی sRGB برای تست نمایشگر

نقاط مرزی روی اضلاع مثلث حالت اشباع دارند. نقاط بین مرکز و اضلاع مثلث دارای ۵۰ درصد غلظت رنگ هستند و در نهایت نقطه‌ی وسط مثلث همان D65 یا نقطه‌ی سفید است.

هر نقطه از گستره‌ی رنگ در حالت استاندارد گرمای رنگ خاصی دارد. نقطه‌ی میانی که به D65 معروف است، نقطه‌ای است که گرمای رنگ آن ۶۵۰۴ کلوین است. لذا وقتی نمایشگر در حال نمایش رنگ سفید است باید همین گرمای رنگ را داشته باشد که عملاً اینگونه نیست و همیشه اختلافی دیده می‌شود.

اختلاف نقطه‌ی سفید در بنچ‌مارک‌ها

نمونه‌ای از اندازه‌گیری‌های دقیق نتیجه‌ای مثل نمودارهای زیر دارد. دقت کنید که اختلاف نقطه‌ی سفید را می‌توان به صورت dE یا ذکر دمای آن بر حسب کلوین ذکر کرد. در حالت دوم هر چه عدد ذکر شده به ۶۵۰۰ کلوین یا همان ۶۵۰۴ K نزدیک‌تر باشد، نمایشگر دقت بیشتری در نمایش طبیعی رنگ سفید خواهد داشت:

گرمای رنگ نقطه‌ی سفید بر حسب کلوین

گرمای رنگ نقطه‌ی سفید بر حسب کلوین

بازگشت به دانش‌نامه
لينک کوتاه:

FacebookTwitterGoogle


تبلیغات

×