کاهش نویز با استفاده از قطعات و سیستم مکانیکی

کاهش نویز، Noise Cancellation یا Noise Reduction به معنی کم کردن امواج مزاحم و اضافی است و در نتیجه کیفیت سیگنال یا صدا را افزایش می‌دهد. نویز تنها صدای مزاحم نیست، به نقاط رنگی غیرواقعی در تصویر هم نویز گفته می‌شود و به طور کلی هر نوع سیگنال اضافی نویز است.

میکروفون و کاهش نویز

همان‌طور که شدت صدای اسپیکر را با فشار صوتی و بر حسب دسی‌بل بیان کردیم، می‌توان شدت کاهش صدا در میکروفون‌ها را هم به همین صورت بیان کرد. Noise Cancellation یا حذف نویز که گاهی با عبارت Noise Reduction یا کاهش نویز بیان می‌شود، یک ویژگی و قابلیت بسیار مهم برای میکروفون است، مخصوصاً میکروفون‌هایی که قرار است تنها صدای انسان را ضبط کنند.

در مورد اینکه نویز چیست صحبت کردیم، حال به روش‌های حذف نویز می‌پردازیم.

میکروفون دقیقاً عکس کار یک اسپیکر را انجام می‌دهد، یعنی موج صوتی موج حرکت سیم‌پیچ و ایجاد الکتریسیته در آن می‌شود که به آن القای الکترومغناطیسی می‌گویند:

میکروفون موج صوتی را به الکتریسیته تبدیل می‌کند

میکروفون موج صوتی را به الکتریسیته تبدیل می‌کند

ممکن است کنسل کردن نویز به صورت مکانیکی یا الکترونیکی صورت بگیرد. در حالت مکانیکی از اجزایی استفاده می‌شود که کارشان میرا (یا دمپ) کردن فرکانس‌های بالاست. اجسام لاستیکی معمولاً این کار را به نحو احسن انجام می‌دهند اما برای بهینه کردن این روش حذف نویز، می‌توان از لاستیک‌های مختلف و در اشکال متنوعی استفاده کرد. هر جنس و شکلی می‌تواند در مواجهه با امواج فرکانس بالا رفتار متفاوتی داشته باشد.

کاهش نویز با استفاده از قطعات و سیستم مکانیکی

کاهش نویز با استفاده از قطعات و سیستم مکانیکی

روش دوم که الکترونیکی است، می‌تواند به دو شکل فیلتر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشد. در هر دو صورت سیگنال‌هایی با فرکانس بالا از فیلتر عبور نمی‌کنند و حذف می‌شوند که قبلاً تحت عنوان فیلتر پایین‌گذر به آن اشاره کردم.

بیان میزان حذف نویز با نموداری مثل شکل زیر صورت می‌گیرد:

میزان کاهش نویز بر حسب دسی‌بل

میزان کاهش نویز بر حسب دسی‌بل

در نمودار فوق سه هدست مختلف داریم که در فرکانس‌های مختلف، میزان کاهش نویز متفاوتی دارند. قطعاً نمی‌توان گفت که یکی از سه هدست بهترین است بلکه باید به کاربرد نگاه کرد. در مجموع هدست C در میان ۳ هدست فرضی، بهترین عملکرد را دارد ولیکن اگرفرکانس خاصی موردنظر کاربر باشد، باید بیشتر دقت کرد.

مفهوم عبارتی مثل ۶۰- دسی‌بل در بیان قدرت کاهش نویز یک میکروفون را در تصویر زیر جست‌وجو کنید:

میزان کاهش نویز در هدست‌های مختلف

میزان کاهش نویز در هدست‌های مختلف

سیگنال داده شده نویز است، هدست C با توانایی بیشتر خود آن را بیشتر فشرده کرده و به عبارتی دامنه یا شدت آن را به حداقل رسانده است.

اگر کاربرد دریافت و ضبط کردن صدای انسان یا سازهایی با صدای بم باشد، هدست A بهترین است چرا که شدت صدا را بیشتر کاهش داده است. اما وقتی به سایر فرکانس‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که کیفیت هدست C از نظر کاهش نویز بهتر است.

کاهش نویز در بنچ‌مارک‌ها

کاهش نویز را هم می‌توان به صورت بازه‌ای یا متوسط بیان کرد که حالت متوسط کاربرد بیشتری دارد.

مثلاً اگر بگوییم میکروفون یک تبلت سطح نویز ۸۰- دسی‌بلی دارد به این معنی است که دامنه‌ی سیگنال نویز را به طور متوسط ۸۰ دسی‌بل تضعیف می‌کند. بدیهی است که تبلتی که ۹۰- دسی‌بل قدرت کاهش نویز دارد از نظر کاهش نویز باکیفیت‌تر است.

بازگشت به دانش‌نامه
لينک کوتاه:

FacebookTwitterGoogle


تبلیغات

×